Проектиране и производство на нестандартно оборурване, матрици, щанци, пресформи, възли и детайли

За фирмата

* Р А В Е Р А *
Фирма РАВЕРА,

собственост на едноличен търговец инж. Радостин Радев, е създадена през 1994 година в град Бургас.

Основната и дейност е проектиране и производство на нестандартно оборудване, възли и детайли. Фирмата изработва също щанци, пресформи и матрици по документация на клиента, по модели или по собствена разработка.

Своята дейност - производствена и ремонтно механична, фирмата извършва в производствени помещения, намиращи се в град Бургас, район 5-ти километър.

* Р А В Е Р А *

RAVERA Firm with a proprietor the Single-Trader, Dipl. Engineer Radostin Radev, has been established in 1994 in Bourgas City. Its main activity is design and manifacturing of non-standard equipment, units and details. The Firm produces punches, press moulds and dies according to the client's documentation, models or own design.

The Firm performs its activity – manufacturing and mechanical repairs in its manufacturing shops located at residential district “5th Kilometer” - Burgas.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg